Om Pålsjö Skogs Förskola

Förskolan drivs idag i privat regi av Vibeke Elmblad och Eva-Carin Olsson.

Mål och medarbetare

Att erbjuda barn och föräldrar en förskola som genomsyras av glädje, trygghet och ett positivt bemötande är och har varit ända sedan starten vår drivkraft. Hos oss skall alla känna sig välkomna!

Förskolan har alltid prioriterat utbildad personal och många av våra medarbetare har arbetet här under lång tid. Tillsammans med alla medarbetare strävar vi efter ständig utveckling. 

Sommarstängt

Då förskolans lokaler ägs av Pålsjö Ess, delas lokalerna mellan förskolan och tennisklubben. Därmed är förskolan stängd tio veckor över sommaren, eftersom lokalerna då används till tennisverksamheten. Under denna tid är sex av de tio veckorna avgiftsfria.

Förskolans verksamhetsmål

Positiv miljö

Vi lägger stor vikt vid att personalen trivs och fungerar tillsammans vilket är grunden för barnens positiva miljö och för deras lärande.

Vi skapar en miljö där det finns öppenhet och lyhördhet för och mellan barn, föräldrar, personal och andra medmänniskor.

Pålsjö Skogs Förskola arbetar för en jämställd förskola där vi vill att alla skall känna trygghet, trivsel och glädje.

Fysiskt välbefinnande

Vi låter alla barn få rika möjligheter att utveckla sin fysiska förmåga. Barnen får bra kondition och god fysisk hälsa genom våra fysiska aktiviteter som dans, rytmik mycket utevistelse och då ofta i skogen. De yngre barnen går istället för att åka vagn. De äldre barnen går på gymnastik, tennis, simning och skridskoåkning. Barnen får mat som är ny- och vällagad av fina råvaror. Förskolan har en egen utbildad kock som lagar maten från grunden.

Natur

Vi låter barnen leka i naturen och lär känna olika miljöer som skogen, havet och ängen.

Barnen lär sig om naturens olika kretslopp och hur vi fungerar tillsammans med naturen och hur vi påverkar varandra.

Miljö

Alla barn och personal som är hos oss skall få kunskaper om miljövård. På förskolan är det en självklarhet att sortera sopor, att återanvända, när det så är möjligt, för att skapa en miljötänkande resurssnål verksamhet.

Förskolan har arbetat med Grön Flagg sedan 1999.

Bred grund

Pålsjö Skogs Förskola arbetar för att våra målsättningar skall gå som en röd tråd i verksamheten.

Våra tre avdelningar skall fungera som trappsteg för barnen. På ett medvetet sätt skall barnen få  erövra färdigheter och kunskaper som byggs på efter hand som barnen växer i förskolan.