Personal på förskolan

På Pålsjö Skogs Förskola arbetar 12 pedagoger med förskollärar- eller barnskötarutbildning. 

Vi som arbetar på förskolan!
Eva-Carin Olsson

Eva-Carin är förskollärare och verksamhetsansvarig för förskolan.

Vibeke Elmblad

Vibeke är förskollärare och verksamhetsansvarig för förskolan.

Marianne Monnier

Marianne är förskollärare och arbetar på avdelningen Ekorren.

Ima Lundqvist

Ima är förskollärare och arbetar på avdelningen Grodan.

Gunilla Göth

Gunilla är förskollärare och arbetar på avdelningen Rävungarna. 

Angeline Karlsson

Angeline arbetar som barnskötare och montessoripedagog på avdelningen Grodan.

Katrin Uhlman

Katrin är förskollärare och arbetar på avdelningen Grodan.

Madelen Garnow

Madelen är förskollärare och arbetar på Grodan och Rävungarna. 

Sofia Angel 

Sofia är barnskötare och arbetar på avdelningen Grodan. 

Eva Engström

Eva är förskollärare och arbetar på avdelningen Ekorren.

Manuel José 

Manuel arbetar som kock på förskolan och lagar varje dag näringsrik och varierad mat till barnen.