Vi arbetar efter:

Läroplan för förskola

Alla pedagoger planerar och utvärderar verksamheten efter förskolans läroplan och förskolans verksamhetsmål; Positiv miljö, fysiskt välbefinnande, bred grund, natur och miljö. Läroplanen för förskolan finns att läsa här.

 

Förskolan fördjupar sig i:

 

Grön Flagg

Grön Flagg innebär att barnen ska få en miljömedvetenhet, läs gärna mer på Håll Sverige Rent.

Som första förskola i Helsingborg fick vi Grön Flagg certifikat 1999. Detta innebär att vi tillsammans med barnen fördjupat oss i ett av Grön Flaggs teman. Vi har fortsatt under alla år med olika teman som t.ex. vatten, sopsortering, livsstil och hälsa m.fl. Just nu arbetar vi med temat Naturen.

 
Jämställdhet

Vårt jämställdhetsarbete började för många år sedan då vi började diskutera och uppmärksamma pedagogernas förhållningssätt mot flickor och pojkar. Vi läste litteratur, observerade varandra och gick på kurser och föreläsningar. Syftet med vårt genusarbete var att alla barn skulle få möjlighet till att prova olika aktiviteter och utveckla olika egenskaper och förmågor, utan att hindras av sitt kön för att sedan kunna välja utefter sin vilja och inte efter sin könstillhörighet.

Arbetet gick så småningom över till att handla om jämställdhet. För oss innebär det en strävan efter att alla barn ska känna att de är lika viktiga och betydelsefulla och har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett könstillhörighet. På detta sätt arbetar vi för att stärka barnens självkänsla.

 
Relationskompetens

Som en utveckling av vårt jämställdhetsarbete har vi sedan 3 år använt oss av Jesper Juuls tankar om relationskompetens. Vi har läst litteratur och haft diskussioner i personalgruppen om innebörden.

 
Förskolebrevet

Sedan hösten 2017 började vi med att arbeta fram förskolans integritetspolicy. De förskolor som väljer att implementera Förskolebrevet i sin verksamhet markeras med en blå prick på en nationell karta – Förskolekartan. Syftet är att förebygga problem genom att lära barn och vuxna integritet. Barnen ska lära sig att de alltid har rätt att säga nej.

Fr. o m. vårterminen -18 är vi registrerade på Förskolekartan.

Läs gärna mer på Förskolebrevets hemsida.

 
Matematik

Under flera år har samtlig personal vidareutbildat sig i Matematiklyftet, detta innebär att vi jobbar utifrån Alan Bishops följande sex matematiska aktiviteter:

Leka – spel, rollekar, fantasilekar och pussel

Förklara – motivera, resonera osv

Lokalisera – hitta, orientera sig i rummet, placering

Designa – former, mönster, symmetri osv

Mäta – jämförelse, mått, volym, tid osv

Räkna – antal ord, talsystem