Pålsjö Skogs Förskola

Pålsjö Skogs Förskola startade 1990 i kommunal regi i ett samarbete med Helsingborgs tennisklubb som man då delade lokalerna med. 1992 tog personalen över förskolan i privat regi i form av aktiebolag.

Inledningsvis ägdes förskolan av sex personer, men sedan 2001 drivs förskolan av Vibeke Elmblad och Eva-Carin Olsson, som båda är förskollärare.

Idag ägs förskolans lokaler av Pålsjö Ess som driver tennisanläggningen. Att förskolan delar lokaler med tennisverksamheten innebär att förskolan har sommarstängt tio veckor, varav sex veckor är avgiftsfria. 

Mer information om förskolan och våra verksamhetsmål hittar ni här.

Pålsjö Skogs Förskola

Vill du att ditt barn ska gå på Pålsjö Skogs Förskola?