V.46

Måndag 12/11 Inneförmiddag EM: Gården Tisdag 13/11 Skogen EM: Inne Onsdag 14/11 Inneförmiddag EM: Gården Torsdag 15/11 Gymnastik EM: Inne Fredag 16/11 Gemensam sångsamling med Räv, sedan går vi till skogen. EM: Inne

V.45

Måndag 5/11 Gemensam sångsamling med Räv. INNE EM:Gården Tisdag 6/11 Höstfest för barnen. Vi delar oss i 4 grupper, 2 grupper är inne och 2 grupper är ute. EM: på eftermiddagen är dem som varit ute inne och tvärtom. Onsdag 7/11 Inneförmiddag. EM: Gården Torsdag 8/11 Inne/Skogen EM: Gården Fredag 9/11 Gemensam sångsamling därefter går […]

v.43

Måndag 22/10 Inne på förmiddagen EM: ute på gården Tisdag 23/10 Vi går iväg till en lekplats. EM: Inne Onsdag 24/10 Inneförmiddag EM: Ute på gården Torsdag 25/10 Inne/skogen … vi delar barnen i 3 grupper 2 grupper går till skogen. EM: Ute på gården Fredag 26/10 Skogen EM: Inne