Välkommen till Rävungarna!

Rävungarna är avdelningen för de äldsta barnen som är fyra-fem år. I dagsläget arbetar tre pedagoger med 20 barn.

Ansvar och empati

För barnen på Rävungarna strävar vi efter att barnen skall få ta mer ansvar, visa hänsyn och utveckla sina empatiska förmågor.

Aktiviteter på Rävungarna

På Rävungarna får barnen spela tennis, lära sig att åka skridskor, simma och gå på gymnastik.

Vi har minst två långa dagar utomhus varje vecka och då är vi mycket i skogen, besöker olika lekplatser och är på stranden. Miljöerna vi besöker utnyttjar vi i vårt lärande. Barnen äter lunch senare och tar då mellanmålet med sig ut.

I vår verksamhet inne och ute har barnen olika aktiviteter som matte- och språklekar, skapande verksamhet, konstruktionslekar, pussel och spel, grupplekar och musik- och rytmiklekar. I leken får barnen möjlighet till att utveckla sina sociala roller.