Välkommen till Grodan!

Grodan är vår avdelning för de allra yngsta barnen, ett till tre år. I dagsläget arbetar fyra pedagoger med 17 barn. 

Positiv, trygg och stressfri miljö

Då detta är barnens första möte med förskole- och skolvärlden lägger vi stor vikt vid att skapa en positiv och trygg miljö för barnen. Vi vill här ge barnen möjlighet att utveckla en trygg identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi arbetar för att ge barnen en stressfri miljö. 

Aktiviteter på Grodan

En vanlig dag på Grodan startar med att vi delar upp barnen i två mindre grupper; Lilla Grodan, för de barn som är ett-två år och Stora Grodan, för barn som är två-tre år. 

Respektive grupp fortsätter sedan med sångsamling och fruktstund. Därefter går en av grupperna ut i friska luften och den andra gruppen stannar inomhus. För inomhus-gruppen erbjuds någon typ av skapande aktivitet och lek, för utomhus-gruppen väntar lek på förskolans gård eller i Pålsjö skog. 

Vid 11:20 serveras barnens lunch och därefter sover de barn som ska sova i egen vagn utomhus. På eftermiddagen har barnen aktiviteter inne eller ute. Mellanmål serveras 14:30 och gärna utomhus om vädret tillåter.