Välkommen till Ekorren!

Ekorren är vår avdelning för barnen som är tre-fyra år. I dagsläget arbetar två pedagoger med tio barn.

Socialt samspel, positiv och trygg miljö

När barnen kommer till Ekorren har de oftast haft kontakt med förskolan sedan tidigare. Fortfarande lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet samt att skapa en positiv och trygg miljö.

Aktiviteter på Ekorren

På Ekorren är vi i skogen några dagar i veckan, en av dessa äter vi lunch senare och tar mellanmål med oss ut. När barnen är inomhus på förskolan får de mycket tid till lek, pussel och spel, skapande aktiviteter och sång. Vi har aktiviteter som är knutna till det aktuella temat. På Ekorren får barnen prova på att spela tennis och gå på gymnastik.