Avdelningar på Pålsjö Skogs Förskola

På förskolan finns tre avdelningar för barnen, Grodan, Ekorren och Rävungarna. Avdelningarna fungerar som trappsteg för barnen och på ett medvetet sätt skall barnen få erövra färdigheter och kunskaper som byggs på efter hand som barnen växer i förskolan.

Grodan är för barnen som är ett till tre år.

Ekorren är för barnen som är tre till fyra år.

Rävungarna är för barnen som är fyra till fem år.