Grodnytt September

Hjärtligt välkomna tillbaka alla ”gamla” Grodfamiljer, och hjärtligt välkomna alla ”nya” Grodfamiljer! Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår där vi tillsammans ska ha roligt, utforska, utvecklas och lära.

Uppstarten

De första fyra veckorna på terminen är uppstartsveckor, vilket innebär att vi hälsar gamla som nya barn välkomna till oss och koncentrerar oss på att skapa nya, goda relationer i gruppen. Vi startar alltid med att bekanta oss med våra inom- och utomhusmiljöer (gården) för att barnen ska få lära känna förskolan och bli trygga här. Senare under terminen, när barnen blivit trygga här hos oss, utvidgar vi våra utomhusmiljöer till Pålsjö Skog, närliggande lekplatser, Ringstorps bibliotek m.m. Under uppstarten lär vi känna vår förskola och varandra genom att prova våra olika material och lärmiljöer, deltar i alla de rutinsituationer som förskolans vardagliga verksamhet innebär och framför allt leker vi och har roligt tillsammans.

Grön Flagg

Som många av er redan vet så arbetar vi med Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg på förskolan. Årets valda tema är ”Hav & Vatten”. Vad Grön Flagg är och vad det innebär kommer vi informera mer om på föräldramötet den 11/9.

Vi har börjat utforska temat genom att erbjuda barnen olika möjligheter att möta vatten. Vi har till exempel haft vattenlek i vår vattenbana, i vårt vattenbord med plastfiskar och håvar, och fyllt våra vattenkannor för att ge våra blommor/växter på gården vatten. På dokumentationstavlan precis till vänster innanför grinden i vårt stora matrum finns bilder och text från dessa tillfällen. På denna tavla kommer all dokumentation kring vårt Grön Flagg-tema att finnas. Det kommer kontinuerligt upp nytt material här under läsåret, så kom gärna in och kika och be era barn visa och berätta.

Förskolebrevet

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter.

Vi har introducerat sången ”Stopp min kropp” (finns på Youtube) och massage med massagebollar som återkommande aktiviteter utifrån förskolebrevets riktlinjer.

Sjukdomar:

Vid olika typer av smittsamma sjukdomar på förskolan sätter vi upp information kring dessa på vår ytterdörr. Det absolut viktigaste att tänka på är en feberfri dag innan återkomst till förskolan efter feber, att stanna hemma 48h efter senaste symtom vid mag/kräksjuka och att alltid se till barnets allmäntillstånd. En dag på förskolan är ofta fartfylld och innebär många intryck. Om barnet inte orkar delta i de planerade aktiviteterna är hen för sjuk för att komma till förskolan. Vi går ut i stort sett varje dag och vi har tyvärr inte möjlighet att avvara en personal för att stanna inne med ett krassligt barn. För allas skull ber vi er respektera dessa rekommendationer.

Övrigt

  • I vårt samlingsrum (rummet längst in till höger) finns också en dokumentationstavla där vi sätter upp dokumentation från olika tillfällen.
  • På anslagstavlan i hallen finns veckans matsedel och vår almanacka där vi kortfattat beskriver vad vi gjort under dagen.
  • Viktigt att tänka på nu vid uppstarten är att det är många nya intryck för våra små barn, så ge dem mycket tid för återhämtning då de inte är på förskolan.

Viktiga datum:

  • 11/9: Föräldramöte 18-19.30. Anmälan sitter på vår ytterdörr!
  • 12/9: Fotografering. Endast gruppfoto. (OBS! Bilden tas utomhus).
  • 8/10: Öppet hus. Förskolan firar 29 år! Anslag kommer på ytterdörren då festligheterna närmar sig.
  • V.44: Höstlov. Meddela oss om hur era barn kommer gå i förskolan denna vecka,
  • 13/12: Luciafest. Inbjudan kommer att sättas upp på vår ytterdörr.

Lämna ett svar