Personal på förskolan

På Pålsjö Skogs Förskola arbetar 12 pedagoger med förskollärar- eller barnskötarutbildning. 

Vi som arbetar på förskolan!
Sofia Angel 

Sofia är barnskötare och arbetar på avdelningen Grodan. 

Madelen Garnow

Madelen är förskollärare och arbetar på våra avdelningar Grodan och Rävungarna. 

Gunilla Hult

Gunilla är förskollärare och arbetar på avdelningen Rävungarna. 

Ima Lundqvist

Ima är förskollärare och arbetar på avdelningen Grodan.

Gunilla Göth

Gunilla är förskollärare och arbetar på avdelningen Rävungarna. 

Angeline Karlsson

Angeline arbetar som barnskötare och montessoripedagog på avdelningen Grodan.

Manuel José 

Manuel arbetar som kock på förskolan och lagar varje dag näringsrik och varierad mat till barnen.